Projects

Fascinating

 • Status
  Ongoing
 • Start date
  July 12, 2020
 • Runtime
  36 months
 • Contact
  Tjeerd Jongsma

In Groningen realiseren we de landbouwsector van de toekomst: een circulair systeem dat duurzaamheid, natuur, gezonde voeding en economische impact met elkaar in balans brengt: Fascinating.

Meer waarde: voor voeding, natuur en economie

Het doel van het Fascinating programma is het waarmaken van een circulair landbouwsysteem. Dit systeem ondersteunt een gezond dieet, is in balans met de natuur en brengt welvaart. Het heeft een gesloten stikstofsysteem en is vrij van CO2-uitstoot. Hiervoor is een eiwittransitie nodig en een nieuwe manier van kijken naar waarde.

We kunnen meer waarde halen uit voeding, teruggeven aan de natuur en inbrengen in de economie door efficiënter om te gaan met de eiwitten die we produceren. Fascinating is een open test- en innovatieprogramma dat bedrijven, de landbouwsector, kennisinstellingen en de gemeenschap met elkaar verbindt om dit gemeenschappelijke doel te behalen.

Groningen heeft de ingrediënten

Fascinating staat voor Food Agro Sustainable Circular Nature Technology in Groningen. Waarom in Groningen? Deze regio biedt niet alleen beschikbare landbouwgrond, maar ook een grootschalige industriële infrastructuur voor de verwerking van biomassa. Tel daarbij op de beschikbaarheid van duurzame energie, hooggeplaatste kennisinstellingen en een sterk ontwikkelde chemische industrie, en de uitkomst is compleet: Groningen heeft een unieke combinatie van alle benodigde ingrediënten om de toekomst van de landbouw te schrijven.

Met Nationaal Programma Groningen kunnen we echte ‘gamechangers’ ondersteunen. Dit zijn projecten die een antwoord geven op grote maatschappelijke problemen en waar we nu extra investeringskracht voor hebben. Denk aan bijvoorbeeld het project FASCINATING. Dit innovatieve project omvat de hele keten van boer tot consument, zet in op duurzame en hoogwaardige eiwitten, levert een positieve bijdrage aan biodiversiteit en natuur en betekent toekomstperspectief voor boeren.

Gedeputeerde Nienke Homan (update Nationaal Programma Groningen)

De vier thema’s van Fascinating

Het Fascinating programma werkt aan 4 pijlers:

 1. Gezonde en gebalanceerde voeding: we maken de stap van kwantiteit naar kwaliteit. Hoe kunnen we een gezond dieet vertalen naar ons landbouwsysteem? Wat zijn de verwachtingen van de consument?
 2. Duurzame productie van nutritionele gewassen: we drukken kwaliteit uit in voedingswaarde en economische waarde. Hoe brengen we de productie van voeding in balans met de natuur, zonder CO2– of stikstofuitstoot?
 3. Energie-efficiënte en duurzame verwerking: met de huidige verwerkingsprocessen raken we veel voedingsstoffen van de gewassen kwijt. Door bestaande technologieën te upgraden en nieuwe technologieën te ontwikkelen, willen we deze voedingsstoffen ook kunnen gebruiken. 
 4. Non-food gebruik van reststroom: na verwerking van landbouwproducten heb je nog een grote reststroom die je niet kan gebruiken voor menselijke of dierlijke consumptie, zoals cellulose, grond en mest. Deze reststromen willen we circulair gebruiken als grondstof voor de chemische industrie, of als energiebron.

Fascinating Partners

De vier grote landbouwcoöperaties (Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina) en de Provincie Groningen hebben de handen ineen geslagen in Fascinating. Samen met kennisinstelling UMCG en een aantal organisaties in de voedingsindustrie, chemische industrie en energiesector onderzoeken ze hoe de landbouwsector van de toekomst kan worden waargemaakt. Fascinating nodigt actief organisaties en maatschappelijke partijen uit om deel te nemen.

Door de unieke bundeling van krachten van de 4 grote coöperaties ontstaat de sterkst denkbare combinatie. Vanuit het perspectief van de individuele landbouwer zijn hierdoor alle spreekwoordelijke flanken gedekt. Of het nu gaat om gras, aardappelen, granen, melk of nieuwe akkerbouwgewassen. De samenwerking staat garant voor schaalgrootte die de implementatie mogelijk maakt.

Agrofoodketen van de toekomst praatplaat
Een visualisatie van circulaire landbouw in Groningen

Kortetermijndoelstellingen, langetermijnvisie

Het realiseren van een circulair landbouwsysteem en het versterken van de natuur in de regio is een visie die 10 jaar zal duren om te realiseren. In een eerste termijn van 3 jaar richt Fascinating zich op korte termijn doelen die een vliegwieleffect teweeg zullen brengen.

In samenwerking met Nationaal Programma Groningen zijn de volgende korte termijn doelstellingen (2021 – 2023) opgesteld:

 • de bouw van ‘s werelds eerste bietenblad pilot fabriek
 • start met grootschalige experimenten met nieuwe bouwplannen (stroken) en nieuwe teelten
 • een multipurpose extractie- en verwerkingsinstallatie voor eiwitrijke gewassen
 • een industriële onderzoeksopstelling voor energiezuinig drogen en ontwateren
 • eerste selectie van nieuwe eiwitgewassen voor de provincie Groningen
 • inzicht in gezondheidseffecten van fracties van geselecteerde eiwitgewassen

Het totaalbudget voor deze eerste stappen bedraagt 20 miljoen Euro aan investeringen in de regio. Dit wordt 50/50 bekostigd door de deelnemende organisaties en fondsen uit het Nationaal Programma Groningen.

Het programma wordt in goede banen geleid door het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT). Deze netwerkorganisatie brengt al meer dan 10 jaar industrie, bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen in lange termijnprogramma’s gericht op het realiseren van een circulaire economie.

Meer weten?

Neem contact op met:

Tjeerd Jongsma
Directeur ISPT
tjeerd.jongsma@ispt.eu
+31 6 5112 1714

Grant provider

Dit programma wordt mede gerealiseerd door Nationaal Programma Groningen.

Project partners

Joining the Institute for Sustainable Process Technology means access to knowledge, people and education to support you to be great at what you do. Do you wish to receive more information, are you interested in one of our projects, or maybe you have a great idea to share? Complete the form below and we will be in touch soon.