agrifood transition model (ATM)
News

Agrifoodketen lanceert online rekenmodel: gezamenlijk vertrekpunt voor toekomstscenario’s

Share

Het Agri-food-nature Transition Model (ATM) is een open online rekenmodel waarmee de samenhang tussen landbouw, voeding en natuur inzichtelijk wordt. Draai samen aan de knoppen, verken verschillende routes naar een uitgebalanceerd voedingssysteem en voer een discussie gebaseerd op feiten.

Dat is in een notendop wat je met het Agri-food-nature Transition Model (ATM) kunt. “We hebben met dit model in feite een gemeenschappelijke taal kunnen ontwikkelen”, vertelt Rob Terwel. Hij is een van de partners van Kalavasta die al eerder dit soort modellen ontwikkelde voor energie en industrie. Na een ontwikkelings- en testfase van 3 jaar wordt ATM vandaag gelanceerd.

Zwaardere scenario werk

Fascinating is de paraplu geweest waaronder het ATM model gestalte kreeg. En dat was geen eenvoudige opgave. Terwel: “Dit gaat echt om het zwaardere scenario werk. Waar industrie een moeilijkheidsgraad had van 100, hebben we voor Food en Agri te maken met een moeilijkheidsgraad van wel 500.” Dat heeft te maken met de samenhang in het systeem.

Samenhang in het systeem

Wanneer de melkveestapel bijvoorbeeld wordt verlaagd tot 70% van de huidige omvang, heeft dat een positief effect op het gebruik van energie en de uitstoot van CO2. Maar ook wordt onmiddellijk een mesttekort en de omvang daarvan zichtbaar. Dat betekent dat er, wanneer de overige omstandigheden gelijk blijven (en er dus evenveel mest gebruikt wordt) er mest moet worden geïmporteerd. “Het laat zien dat er een wisselwerking is en dat je die discussie dus moet voeren. Ingrijpen in het systeem is geen one size fits all, aldus Terwel.”

Model al in gebruik

Inmiddels is het model al gebruikt. Zo gebruikte Meststoffen Nederland het model om de gevolgen van het afschaffen van de derogatie door te rekenen. Ook is het systeem ingezet voor het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) om het klimaatbeleid door te rekenen en is het voor Urgenda een bron geweest om hun visie te bepalen.

Disclaimer

Het ATM is op basis van publiek beschikbare data ontwikkeld door Kalavasta in samenwerking met de consortium partners en mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Nationaal Programma Groningen. Het rekenmodel is een helder vertrekpunt op basis waarvan een transparante discussie kan plaatsvinden en het kan gratis gebruikt worden. De aannames die de gebruiker neemt en verdere interpretatie van de doorgerekende scenario’s geven alleen de positie van de gebruiker weer en niet van de (mede-) ontwikkelaars.

Landbouw van de toekomst

Fascinating is een open innovatieprogramma dat (landbouw)bedrijven, kennisinstellingen en de samenleving verbindt. Samen werken we aan circulaire landbouw: duurzaam en met ruimte voor natuur, met gezonde voeding en gezonde opbrengst als resultaat. Lees hier alles over Fascinating.