Fascinating: boerderij van de toekomst
News

Manifest voor een gezond en duurzaam landbouw- en voedselsysteem 

Share

Dit najaar ondertekenden de bestuurders van Agrifirm, Cosun, FrieslandCampina, Royal Avebe, LTO Noord en Rabobank het Fascinating Manifest ‘Samen investeren in duurzaam geproduceerde gezonde voeding’. Directeur Tjeerd Jongsma overhandigde namens alle partijen het manifest aan voorzitter Johan Remkes van het Nationaal Programma Groningen.   

Het open innovatieprogramma Fascinating, opgericht eind 2020, heeft als doel de hoogst mogelijke voedingswaarde te leveren binnen een duurzaam, circulair en regeneratief landbouwsysteem. Fascinating verbindt (landbouw)bedrijven, organisaties en kennisinstellingen om samen dit doel te behalen. Samenwerken aan een gemeenschappelijke visie is wat deze sector nodig heeft. Volgens Jongsma is het daarom geweldig dat alle partijen hun handtekening zetten onder het manifest en samen investeren in duurzaam geproduceerde gezonde voeding met een eerlijk verdienmodel voor de agrofood sector. 

Geweldig dat alle partijen hun handtekening zetten onder dit manifest. We maken ons samen sterk voor de landbouw- en voedingstransitie. Samenwerken aan een gezamenlijke visie is wat de sector nodig heeft.

Tjeerd Jongsma – Directeur ISPT  

Samen naar een duurzaam, circulair en regeneratief landbouwsysteem 

We werken binnen Fascinating onder andere samen aan regeneratieve landbouwproductiemethoden, die een gezondere bodem mogelijk maken. Daarnaast moeten duurzame productie en verwerking van gewassen zorgen voor het behoud van nutriënten en eiwitten. Tot slot richten we ons op het circulair maken van reststromen en het sluiten van kringlopen. Het programma Fascinating neemt hierin de regie door kennis te delen, mogelijkheden te demonstreren en een nieuwe, circulaire voedselketen vorm te geven.  We werken samen om de transitie te realiseren waarbij alle partijen delen in het eindresultaat, van boer tot consument.

We zijn heel erg trots dat we samen de schouders eronder zetten. Het kán en gaat gebeuren in Nederland!

Tjeerd Jongsma

Ook bijdragen aan de landbouw van de toekomst?

Sluit je aan bij programma Fascinating! Alle schakels in de keten zijn welkom. Samen laten we de transitie slagen en geven we een nieuw perspectief voor de boeren en telers. Neem contact op met Tjeerd Jongsma voor meer informatie: tjeerd.jongsma@ispt.eu. Of lees verder op de Fascinating website.