News

De Nederlandse sprong naar leiderschap in de waterstofeconomie: vier sleutelfactoren voor succes 

Share

Nederland wil in Europa vooroplopen in de ontwikkeling van een waterstofeconomie met een bijbehorende infrastructuur voor de productie en import van waterstof, transport en distributie van waterstof en de opslag ervan. Naar aanleiding van de twee artikelen die begin januari 2024 verschenen in het NRC en FD over de aanleg van dit ambitieuze waterstofnetwerk, te weten ‘Nederlandse waterstofeconomie kampt met verlamming, zien ze in Duitsland’ en ‘Nederland bouwt aan ambitieus waterstofnetwerk‘, geven Hans van ‘t Noordende en Carol Xiao hun reactie.

Nederland bouwt aan een landelijk netwerk van 1.200 km om groene waterstof te transporteren en op te slaan voor vijf clusters van zware industrie – met een grote energiebehoefte – met tevens een aansluiting op Duitsland. Onze buurstaat kan de CO2-vriendelijke energiedrager waterstof goed gebruiken voor haar zware industrie in bijvoorbeeld het Ruhrgebied, maar ziet ‘verlamming’ in de Nederlandse aanpak. 

Volgens onze ISPT experts op het gebied van waterstof en ammoniak – als ‘drager’ van waterstof van belang bij bijvoorbeeld transport – Hans van ’t Noordende en Carol Xiao, hangt de succesvolle doorbraak van de Nederlandse waterstofambitie van overheid en bedrijfsleven met name af van vier factoren: 

1. Opschaling van electrolysers: Snelle opschaling naar grote elektrolysers voor de productie van waterstof met behulp van duurzame energie, zoals windmolens op zee. Shell is tot nu toe de enige partij die een grootschalige groene waterstoffabriek bouwt (in Rotterdam). Investeringen van bedrijfsleven en overheden zijn hierbij cruciaal en zijn mede afhankelijk van garantiestellingen, ketensamenwerking en lange termijn overeenkomsten. Het bouwen van waterstoffabrieken kan de waterstofeconomie op gang brengen en de waterstofketen opzetten. 

2. Faciliteren van import: Het faciliteren van de import van waterstof en/of ammoniak als waterstofdrager in Nederlandse havens uit goedkope productielanden in het Midden-Oosten en de USA (met relatief veel zon- en winduren voor duurzame energieopwekking). Import is ook nodig om te voorzien in de grote vraag naar waterstof die in Nederland wordt gebruikt en doorgevoerd, bijvoorbeeld naar Duitsland. ISPT heeft in januari 2024 de “Clean Ammonia Roadmap” gepubliceerd in samenwerking met bedrijven en het Ministerie van EZK/RVO. Dit rapport biedt een duidelijk overzicht van potentiële nieuwe waardeketens voor schone ammoniak als energie- en waterstofdrager in Nederland en de ARRRA-regio. 

3. Consistente wetgeving: Er is behoefte aan consistente wetgeving, zowel op het gebied van overheidssubsidies voor fossiele brandstoffen versus waterstof, als in de Omgevingswet (integratie van ruimtelijke planning, water, natuur) en Basisnet (‘rail, road, water, pipelines, grid’). 

4. Veiligheid en Kennis: Het is essentieel om voldoende kennis en inzichten te hebben over de juiste ‘enablers’, zoals veiligheid voor waterstof en ammoniak. ISPT heeft in december 2023 het rapport “Safety Aspects of Green Hydrogen Production in Industry” gepubliceerd. In dit rapport wordt met name ingegaan op noodzakelijke veiligheidsrichtlijnen, reguliere updates om tot standaardisatie van ontwerpen te komen, het belang van goede communicatie en van trainings- en opleidingsprogramma’s. 

Over onze experts

Carol Xiao

Carol is gespecialiseerd in het verbeteren van chemische processen en producten, met een focus op duurzame energie en het gebruik van nieuwe, milieuvriendelijke materialen. Ze helpt mee met het ontwerpen en verbeteren van deze processen en het ontwikkelen van nieuwe producten, vooral op het gebied van waterstof, koolstof en ammoniak.   

Carol Xiao
Carol Xiao – Director of Business Development
Hans van 't Noordende - Principal Expert
Hans van ‘t Noordende – Principal Expert

Hans van ‘t Noordende

Als afgestudeerde in Milieutechnologie van Wageningen University & Research, met 25 jaar ervaring in engineering en fabrieksbouw, is Hans gespecialiseerd in duurzame energie-innovaties. Zijn expertise omvat de industriële productie, transport en opslag van groene waterstof, en het gebruik van schone ammoniak als energiedrager.