podcast ISPT new business radio
News

Hoe kunnen we complexe verduurzamingsprocessen vereenvoudigen (podcast)

Share

Hoe kunnen we complexe verduurzamingsprocessen vereenvoudigen? Dat besprak Ron Lemmens met Tjeerd Jongsma, Klaartje Rietkerken en Andreas ten Cate die te gast waren bij Let’s Talk Business, een radioprogramma van New Business Radio. Zij schoven aan om hun visie te delen op de drie transities op het gebied van duurzaamheid: energie, materialen en agrifood. Ook bespraken ze de actuele ontwikkelingen in de markt en hoe het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) hierop inspeelt.

Het toekomstbeeld dat Tjeerd Jongsma, Klaartje Rietkerken en Andreas ten Cate in deze podcast schetsen, is optimistisch. Ondanks de complexiteit en de uitdagingen, geloven zij dat Nederland een voortrekkersrol kan spelen in de wereldwijde verduurzaming van de procesindustrie. De focus ligt daarbij op het benutten van economische kansen die duurzaamheid biedt en het waarborgen van een hoge levensstandaard.

Tjeerd Jongsman: “Het verduurzamen van de industrie is zo complex geworden, dat bedrijven het niet langer alleen kunnen. Je kunt als bedrijf alles wel zo circulair mogelijk ontwerpen, maar het systeem werkt pas écht goed als iedereen op dezelfde manier werkt in de gehele keten.”

Het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) speelt een cruciale rol bij het soepel en effectief laten verlopen van de transities door innovatie en samenwerking tussen bedrijven te bevorderen en een strategische visie op een duurzame en circulaire toekomst voor de procesindustrie te delen.

Energietransitie

De energietransitie draait om het verminderen van CO2-uitstoot en het verduurzamen van energiebronnen. Tjeerd Jongsma benadrukt in deze podcast de noodzaak van samenwerking op Europees niveau, aangezien Nederland sterk verweven is met de Europese energievoorziening. Andreas ten Cate benadrukt de rol van groene waterstof in deze transitie. Hoewel de productie nog traag verloopt, zijn de vooruitzichten veelbelovend.

Materialentransitie

De overgang naar een circulaire economie (materialentransitie) is een andere pijler van ISPT’s werk. Klaartje Rietkerken vertelt over het belang van samenwerking tussen verschillende sectoren (iets dat ISPT faciliteert) om die circulaire economie te bereiken. Binnen de projecten van ISPT worden oa. innovatieve technologieën en strategieën ontwikkeld om de materiaal- en reststromen te optimaliseren. Rietkerken: “Wij creëren een omgeving die partijen met elkaar verbindt, en daarbinnen delen we kosten, expertise en knowhow. Dat geeft je verduurzamingsproces een vliegende start geeften beperkt je bedrijfsrisico tot een minimum.”

ISPT als regisseur en verbindende factor

Tijdens het interview komt meerdere malen de rol van ISPT aan bod: als verbindende factor tussen bedrijven en sectoren. Door technologieën en kennis te delen – oa. via consortia in projecten en de kennisbank op de website – bevordert ISPT innovaties op de werkvloer en zorgt het voor een versnelde implementatie van duurzame oplossingen. De organisatie fungeert als een regisseur die partijen samenbrengt en gezamenlijk optrekt om de duurzaamheidstransities te realiseren.

De visie van ISPT is dat bedrijven succesvoller zijn door open innovatie. Dat betekent dat bedrijven praktijkervaring en R&D-ideeën met elkaar delen – in plaats van dit alleen of intern te doen. Het bedrijfsmodel blijft centraal staan en wordt niet aangetast maar juist versterkt. Op die manier werken we samen aan perspectieven die nodig zijn in 2030, maar ook gaan overleven in 2050.

ISPT fungeert als regisseur die partijen samenbrengt en gezamenlijk optrekt om de duurzaamheidstransities te realiseren

Agrifoodtransitie

De agrifoodsector moet duurzamer worden, zonder concessies te doen aan de kwaliteit en voedingswaarde van het voedsel. Tjeerd Jongsma benadrukt de noodzaak van duurzame voedselproductie, waarbij zowel plantaardige als dierlijke productieprocessen moeten worden geoptimaliseerd.

Wetgeving en innovatie gaan hand in hand

Het gesprek raakte ook aan de invloed van Europese wetgeving op duurzaamheidstransities. Hoewel wetgeving vaak achterloopt op technologische innovaties, speelt het een cruciale rol in het sturen van de industrie richting duurzaamheid. ISPT werkt nauw samen met zowel bedrijven als overheden om ervoor te zorgen dat wetgevingsprocessen de innovaties ondersteunen in plaats van hinderen. “De politieke wil is er, maar soms willen we sneller dan praktisch haalbaar is,” aldus Jongsma.

Luister de podcast

Wil je meer weten over hoe ISPT de transitie naar een duurzame toekomst leidt én hoe ze bedrijven daarbij helpen? Luister hieronder dan naar de volledige podcastaflevering van New Business Radio.

Over ISPT

Het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) is een non-profitorganisatie die samen met 180+ partners werkt aan de transitie naar een circulaire en CO2-neutrale procesindustrie. Deze 180+ partners bestaan uit bedrijven uit de gevestigde orde, start-ups, scale-ups en kennisinstellingen.

Als onafhankelijke partij kijkt ISPT over de ketens heen en faciliteert ze een veilige omgeving waarin bedrijven kunnen samenwerken. Daarbij bundelen ze de vragen vanuit de industrie in thematische programma’s, zoals waterstof, plastics of warmte, en koppelen op die manier organisaties aan elkaar. Vervolgens wordt er gekeken naar deelvragen en -oplossingen. Zo wil ISPT ervoor zorgen dat de transities in een versnelling kunnen komen.