News | March 31, 2021

Persbericht: Nieuwe pilot installatie draagt bij aan sluiting van de circulaire koolstofketen

ArcelorMittal, Dow Benelux en Tata Steel hebben een gezamenlijke uitstoot van ruim 20 miljoen ton CO2 per jaar. Door deze te verminderen kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de CO2-emissiereductiedoelen van Nederland, België en de EU. Zij werken hier onder meer aan door het Steel2Chemicals project dat hoogovengas geschikt maakt als grondstof voor de chemische industrie. De proeffabriek om de nieuwe technologie te testen werd deze week verhuisd naar Gent waar Dow de pilot plant gaat testen met hoogovengas van ArcelorMittal.

Een consortium van Dow Benelux, ArcelorMittal, Tata Steel, Universiteit van Gent, TNO en het Institute for Sustainable Proces Technology (ISPT) werkt sinds november 2018 aan het Steel2Chemicals project om de CO2-uitstoot door de staal – en petrochemische industrie te reduceren. Het project richt zich op de ontwikkeling van een gesloten waardeketen waarin koolstofmonoxide (CO) uit restgassen uit de staalproductie wordt gebruikt als grondstof in de chemische industrie. Om in de praktijk te kunnen testen hoe men het beste (opgeschoond) hoogovengas kan omzetten in waardevolle grondstoffen voor de chemische industrie, is door Zeton een CO-conversie pilot fabriek gebouwd. Deze bestaat uit een 12 meter lange buisreactor. Begin 2021 is een belangrijke mijlpaal in het Steel2Chemicals project bereikt: de proeffabriek is gereed en naar ArcelorMittal vervoerd. Eind april is de installatie klaar voor de eerste tests.

Naar duurzamere methoden om staal te maken

De komende 2 jaar zal de installatie in Gent blijven, waar ArcelorMittal een speciaal pilot plant park heeft ontwikkeld om deze duurzame technologieën met echt industrieel gas in de praktijk te testen. Het vierjarige Steel2Chemicals-project gaat daar in volle vaart verder. De Universiteit van Gent onderzoekt bijvoorbeeld of het product uit de pilot plant inderdaad aan de verwachtingen voldoet en gebruikt kan worden als grondstof voor de stoomkrakers van Dow. Daarnaast probeert TNO een methode te ontwikkelen om ook de stikstof uit het hoogovengas te verwijderen. Als dat lukt, kan de grote fabriek straks een stuk kleiner worden gemaakt, omdat er minder gas doorheen hoeft te stromen. Verder analyseert de Universiteit van Gent de data uit de pilot plant om te berekenen hoeveel CO2 in dit concept voorkomt en tegen welke kostprijs. Als de pilot succesvol en economisch haalbaar blijkt, wordt gekeken of er een demonstratiefabriek op grotere schaal kan worden gerealiseerd.

Meer informatie over het Steel2Chemicals project lees je hier.

More on this theme

Sign up for our newsletter and get all the latest news from ISPT

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our privacy policy page.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Please select the way(s) you would like to hear from us