Fascinating: agrofood van de toekomst
News

De toekomst van de landbouw wordt geschreven in Groningen

Share

Vandaag besloot de provincie vanuit het Nationaal Programma Groningen de handen ineen te slaan met het programma Fascinating. Dit programma realiseert de landbouwsector van de toekomst: een circulair systeem dat duurzaamheid, natuur, gezonde voeding en economische impact met elkaar in balans brengt.

This article is also available in English

De landbouw van de toekomst produceert hoogwaardige, voedingsgrijke gewassen, is duurzaam en circulair, verbouwt op een gezonde bodem en draagt bij aan het verdienvermogen van agrariërs. Groningen, van oudsher een landbouwregio, biedt een unieke combinatie van beschikbare landbouwgrond, grootschalige industriële infrastructuur, duurzame energie, hooggeplaatste kennisinstellingen en een sterk ontwikkelde chemische industrie en bovenal de wil en cultuur om samen te werken.

Binnen het programma is een unieke bundeling van krachten ontstaan, waardoor – vanuit het perspectief van de individuele landbouwer – alle spreekwoordelijke flanken zijn gedekt. Of het nu gaat om gras, aardappelen, granen, melk of nieuwe akkerbouwgewassen. De samenwerking staat garant voor schaalgrootte die de implementatie mogelijk maakt.

Fascinating: Agro-Foodsector van de toekomst

Fascinating is een open innovatieplatform. Organisaties en maatschappelijke partijen die (mede) vorm willen geven aan onze doelstellingen, zijn van harte welkom. Meer informatie over de 4 pijlers waaraan we werken en onze contactgegevens, vind je op onze uitgebreide programma-pagina over Fascinating.

Een droom die uitkomt: nutritioneel hoogwaardige landbouw

Tjeerd Jongsma – directeur ISPT

Partners van Fascinating

Fascinating wordt gecoördineerd en georganiseerd door het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT). De Provincie Groningen neemt actief deel in de besluitvorming in het programma. Verder doen mee: de vier grote landbouwcoöperaties (Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina), LTO Noord, de Provincie Groningen en kennisinstituten EmpowerMi en UMCG.

In de eerste drie jaar wordt een budget van 20 miljoen in de regio geïnvesteerd. Dit wordt 50/50 bekostigd door de deelnemende organisaties en fondsen uit het Nationaal Programma Groningen. De verschillende projecten zorgen voor werkgelegenheid en kennis.

Fascinating - partners