News | December 17, 2021

Nieuwe regeerakkoord biedt kansen voor versnelde transitie

ISPT-directeur Tjeerd Jongsma verwelkomt het nieuwe regeerakkoord en juicht onder andere de stevige ambitie op het gebied van waterstof toe. “De nieuwe regering neemt hiermee de verantwoordelijkheid voor het aanleggen van een infrastructuur voor groene stroom en groene waterstof en geeft daarmee de industrie de kans om duurzaam te verduurzamen.”

Jongsma: “Nederland heeft alles in zich om koploper te worden op het gebied van duurzaamheid. Daarom zijn we blij dat er ruimte komt voor maatwerk en dat er een duidelijke keuze wordt gemaakt voor groene industriepolitiek en een circulaire economie. De versnelde transitie – waar we met z’n allen al zo lang over praten – heeft nu eindelijk een kans. De investering in een waterstoffonds zorgt dat we kunnen doorpakken naar écht duurzame oplossingen. En een dure tussenoplossing zoals Carbon Capture Storage (CCS) kan dan zoveel mogelijk vermeden worden.”

Industrie als deel van de oplossing

De grootste opsteker vindt Jongsma dan ook dat er eindelijk aandacht is voor een partnership tussen overheid en industrie. Dankzij de investeringen die het nieuwe regeerakkoord nu toezegt, krijgt de industrie een meer prominente rol in duurzaam verduurzamen. “De industrie wordt niet langer gezien als het probleem, maar als een belangrijk deel van de oplossing.”

Meer informatie

ISPT werkt samen met meer dan 200 bedrijven aan verduurzamingsvraagstukken, o.a. op het gebied van waterstof, warmte en circulariteit.

Sign up for our newsletter and get all the latest news from ISPT

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our privacy policy page.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Please select the way(s) you would like to hear from us