ISPT bij TV-programma Doe Maar Duurzaam
News

ISPT op TV bij Doe Maar Duurzaam

Share

Nederland bouwt ambitieus aan een circulaire economie: een wereld waarin we zo zoveel mogelijk materialen en grondstoffen hergebruiken en zo weinig mogelijk weggooien. Maar hoe haalbaar is dit? Tjeerd Jongsma van Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) ging hierover in gesprek met het TV-programma Doe Maar Duurzaam.

In het item legt Tjeerd uit dat we ook in 2050 spullen nodig hebben, en die spullen moeten gemaakt worden. Volledig ontspullen is voor veel burgers nauwelijks een optie. Dus hoe krijgen we al die goederen zo circulair en duurzaam mogelijk bij de consument?

Daarvoor moeten we grondstoffen efficiënt gaan inzetten én hergebruiken, zonder schadelijke emissies naar het milieu. Tjeerd legt ook uit dat onze ligging aan het water en de Nederlandse handelsgeest daarbij juíst de sleutel zijn tot een volledige circulaire economie. Hij is ervan overtuigd dat Nederland zich daarmee kan positioneren als kernspeler voor het Europese achterland. En daarmee scheppen we kansen voor economische ontwikkeling, werkgelegenheid en grensverleggende innovatie.

De technologie die we nodig hebben voor die circulaire economie draait vooral om het afbreken van chemische componenten, om die vervolgens te transformeren naar goede basisgrondstoffen. Om uit te leggen hoe dat werkt, geeft Marco Waas (Chief Technology and Sustainability Officer van Nobian) uitleg hoe een electrolyser werkt, en hoe we daarmee producten circulair en CO2-vrij kunnen maken.

ISPT is een non-profit organisatie die samenwerkt met ruim 150 partners (van gevestigde orde tot startups, scaleups en kennisinstellingen) aan de transitie naar een circulaire en CO2-neutrale procesindustrie. Het verduurzamen van de industrie is zo complex geworden, dat bedrijven het niet langer alleen kunnen. Je kunt als bedrijf alles wel zo circulair mogelijk ontwerpen, maar het systeem werkt pas écht goed als iedereen op dezelfde manier werkt: je toeleveranciers, je afnemers en andere partijen in de keten. Daar komt ISPT om de hoek kijken.

Als onafhankelijke partij kijken we over de ketens heen en faciliteren we een veilige omgeving waarin bedrijven kunnen samenwerken. We bundelen vragen vanuit de industrie in thematische programma’s, zoals waterstof, plastics of warmte, en koppelen op die manier organisaties aan elkaar. Vervolgens bekijken we deelvragen en -oplossingen, op basis waarvan we projecten initiëren en financiering zoeken. Zo zorgen we ervoor dat de transitie(s) in een versnelling komen.