News

Jonge denkers, ervaren experts: samen voor duurzaamheid

Share

Als we een duurzame toekomst van Nederland en Europa willen, moeten we samenwerken. Niet alleen overheid, industrie, kennisinstituten en NGO’s maar óók jong en oud. In de Groene Industrie Dialoog pakken trainees van Nationaal Energietraineeship hun rol als spreekbuis van de volgende generaties en gaan in discussie met ervaren experts over de energie- en materialentransitie. De centrale vraag: hoe kunnen wij ons welvaartsniveau behouden zonder de planetaire grenzen te overschrijden?

Ruim 90 minuten werden 3 zeer ervaren professionals bevraagd over hun visie op een samenleving waarin we op een andere manier zullen produceren, met circulariteit als uitgangspunt en aangedreven door een duurzaam energiesysteem. Het werd een constructieve en inspirerende reflectie over een duurzame toekomst van Nederland en Europa, in een College Tour-achtige setting.  

Aan tafel zaten Jurgen Hoekstra van BASF, Dick Weiffenbach van Netbeheer Nederland en Mark Schmets van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De moderatie was in handen van Noor van den Berg van Urgenda. Tjeerd Jongsma van Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en Jacob Froling van het Nationaal Energietraineeship gaven een inspirerende introductie op het thema.

Welvaartsbehoud binnen planetaire grenzen

Een terugkerend thema binnen de Groene Industrie Dialoog was hoe we ons welvaartsniveau kunnen behouden zonder de planetaire limieten te overschrijden? Dit vereist een herdefiniëring van welvaart, waarbij welzijn en duurzaamheid centraal staan. Jurgen Hoekstra (BASF) legde de nadruk daarbij op het belang van circulariteit. Volgens hem is het hergebruiken van materialen essentieel om de druk op natuurlijke hulpbronnen te verminderen. Hij wees daarbij op bestaande successen en hoe deze opgeschaald kunnen worden.

Samenwerking en innovatie

Zowel de jonge denkers als de ervaren professionals waren het eens over het belang van samenwerking en innovatie. Door kennis te delen en samen te werken aan oplossingen, kunnen we sneller vooruitgang boeken. Dick Weiffenbach (Netbeheer Nederland) werkt dagelijks aan het energiesysteem van de toekomst. Hij beschreef een visie waarin duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie de belangrijkste pijlers zijn, ondersteund door innovaties in opslag en distributie.

Beleid en regelgeving

Een effectief beleidskader is essentieel om de transitie te ondersteunen. Dit omvat zowel stimulansen voor duurzame initiatieven als regelgeving die schadelijke praktijken ontmoedigt. Mark Smets (Economische Zaken en Klimaat) benadrukte het belang van een geïntegreerde aanpak waarbij zowel technische innovaties als beleidsmaatregelen hand in hand gaan. Hij pleitte voor een intensievere samenwerking tussen industrie, overheid en kennisinstellingen om de transitie te versnellen.

En wat denkt de jonge generatie ervan?

De jonge denkers brachten frisse ideeën en een nieuwe kijk op de uitdagingen. Zij benadrukten daarbij de rol van educatie en bewustwording, en hoe jongeren een cruciale rol spelen in het vormen van een duurzame toekomst. Ze riepen op tot meer betrokkenheid van jongeren in besluitvormingsprocessen.

Conclusie: verduurzaming is teamwork

De Groene Industrie Dialoog bood een waardevol moment voor het uitwisselen van ideeën en visies over een duurzame toekomst. Door de samenwerking tussen ervaren experts en jonge denkers ontstond een dynamische mix van ervaring en innovatiekracht. Dit is precies wat nodig is om de complexe uitdagingen van de energietransitie en materialentransitie aan te pakken. De dialoog onderstreepte de urgentie van de transitie, maar ook de mogelijkheden en kansen die voor ons liggen als we bereid zijn samen te werken en naar elkaar te luisteren.

Ik hoop dat de jonge generatie ziet dat we enorm veel perspectief hebben voor Nederland als plek waar we de circulaire economie kunnen aanjagen

Tjeerd Jongsma, directeur ISPT

Verduurzaming is teamwork. We moeten samen – jong én oud – tot oplossingen komen. 

De Groene Industrie Dialoog is een samenwerking tussen het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en het Nationaal Energietraineeship.