Publications

Industriële warmtepompen in Nederland (VERA)

Share

Industriële warmtepompen spelen in potentie een belangrijke rol bij het verduurzamen van de Nederlandse industrie. Als onderdeel van de ambitie om de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 met 49% te reduceren kreeg de industrie het doel mee om 14,3 ton CO2 extra te reduceren, additioneel aan het huidige beleid.

Binnen het Klimaatakkoord spreken het bedrijfsleven en de overheid af hoe zij deze doelstelling gaan bereiken. De vraag hoe de ontwikkeling en toepassing van CO2-reductietechnologieën, zoals de industriële warmtepomp kan, worden gestimuleerd vormt daarbij een rode draad.

Het voorliggende rapport (afkomstig van project VERA) analyseert de mate waarin de industriële warmtepomp op het moment in Nederland wordt gefaciliteerd. Misschien wel het belangrijkste inzicht met betrekking tot innovatie van de afgelopen decennia is dat innovatie een collectieve activiteit betreft dat zowel wordt gestimuleerd als beperkt door een omringend innovatiesysteem. Voor deze studie is gebruik gemaakt van het Technologisch Innovatiesysteem (TIS) raamwerk dat specifiek is ontwikkeld voor het analyseren van technologische innovatie. De verwachting is dat een goed functionerend Technologisch Innovatie Systeem (TIS) de kansen voor de industriële warmtepompen vergroot.

Het TIS raamwerk biedt een stapsgewijze methode voor het analyseren van het systeem rondom een technologische innovatie. Het richt zich daarbij op het identificeren van systeemproblemen die het functioneren van het innovatiesysteem belemmeren. Dit rapport presenteert deze analyse en geeft op basis daarvan handvatten voor het verder stimuleren van de ontwikkeling en toepassing van industriële warmtepompen in Nederland.

Download your free copy

All of our publications are free to download. Feel free to also subscribe to our newsletter.