Waarom 'gewoon' stoppen met fossiel niet gaat
News

Waarom ‘gewoon’ stoppen met fossiel niet gaat

Share

Arjen Lubach besteedde onlangs aandacht aan de complexe vraag: Kunnen we ‘gewoon’ stoppen met fossiele brandstoffen? Want dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Lubach legt in zijn uitzending op indrukwekkende wijze de vinger op de zere plek: stop fossiel nu! – dat gaat niet.

Lubach schetst helder de uitdagingen die voor ons liggen: de noodzaak om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en tegelijkertijd zoeken naar haalbare en duurzame alternatieven. Hij illustreert in heldere taal dat we niet ‘gewoon’ de stekker uit fossiele brandstoffen kunnen trekken. Daarvoor zijn wij te afhankelijk van de spullen die ermee gemaakt worden.

Stoppen met fossiele energie: wat kan er wel?

Ja, we moeten zo snel mogelijk stoppen met fossiele brandstoffen. Maar hierbij is de industrie juist een essentiële speler om te komen tot een circulaire economie in 2050. Ze is aanjager en verbinder in het hergebruik van rest- en afvalstromen, de integratie van de elektriciteitsvraag, de ontwikkeling van waterstof als grondstof en energiedrager, en ga zo maar door.

Kortom: er liggen juist kansen voor Nederland. Als deze transitie érgens succesvol kan zijn, dan is het wel in Nederland. Juist omdat onze zware industrie zo groot is.

En als het ons lukt om de industrie hier te vergroenen, kan de rest van de wereld dat kopiëren. Dát heeft pas impact.

Samenwerking is essentieel

Het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) in Amersfoort speelt een aanjagende rol in het realiseren van een duurzame industrie als motor van de circulaire economie. Dat doen we met fact-based kennis over technologische innovaties en inspiratie om een rendabele businesscase te bouwen.

Meer weten? Je bent van harte welkom op ons kantoor in Amersfoort om in gesprek te gaan.