Rendement op plastics recycling kan omhoog naar 60%
News

Rendement op plastics recycling kan omhoog naar 60%

Share

Plastic recyclen is een drama, zeggen Peter Rem, hoogleraar Recycling aan de TU Delft en Kim Ragaert, hoogleraar Circular Plastics aan de Maastricht Universiteit in Een Vandaag: “Door de honderdduizenden soorten plastic die allemaal op elkaar lijken. Al die soorten moeten worden gescheiden voordat ze worden gerecycled. Dat is moeilijk voor een machine.” Een nieuwe, innovatieve aanpak waarbij mechanische en chemische recycling worden gecombineerd, kan een rendement van circa 60% realiseren.

Door de complexiteit van plastic recycling, gaat steeds meer plastic in de verbrandingsoven, met als resultaat milieuvervuiling en verspilling van waardevolle grondstoffen.

Nieuw onderzoek: 60% recyclingsrendement mogelijk

Recent onderzoek van 4 wetenschappers van verschillende universiteiten – waaronder Sascha Kersten verbonden aan het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) o.a. op het gebied van circulaire plastics – levert een baanbrekend nieuw inzicht om een combinatie van technologieën in te zetten, een zogenaamde recyclingcascade. Deze slimme aanpak leidt tot een aanzienlijk hoger recyclingrendement: circa 60% haalbaar tegen 2050.

Recyclingscascade

De recyclingcascade begint met mechanische recycling van zuiver gesorteerd plastic. De gewenste gesorteerde kunststoffen worden gewassen, waar mogelijk gescheiden van vreemd materiaal door oplosmiddelextractie, eventueel opnieuw gegranuleerd onder gelijktijdig ontgeuren en tot slot gemengd met nieuwe kunststoffen en recyclingadditieven om de onvermijdelijke ketendegradatie te verminderen.

Vergassing als hoeksteen van circulaire carbonchemische industrie

Vervolgens zorgt chemische recycling, zoals pyrolyse en vergassing, ervoor dat we een groot deel van het plastic afval niet hoeven te verbranden, maar opnieuw kunnen inzetten. Dankzij vergassing kunnen we tot 50 tot 70% van de olie vervangen door gerecyclede materialen. Dit is vergelijkbaar met de recyclingpercentages van materialen zoals aluminium, staal en papier.

Als we nog meer olie zouden vervangen door gerecyclede materialen, zou dat teveel energie zou kosten. Andere bronnen van hernieuwbare energie, zoals biomassa, moeten dan worden ingezet om de plasticindustrie helemaal zonder fossiele brandstoffen te laten draaien.  

Recycling moet economisch interessant worden

Recycling wordt nu nog vaak beperkt tot recycling in een gesloten kringloop, zoals het recyclen van één product naar zijn equivalent. Maar de complexiteit van plastic afval in combinatie met de hoge technische vereisten van eindproducten maken het moeilijk om zelfs maar 30% van de materialen te recyclen.

Voor het sluiten van de plastic kringloop is meer nodig dan dat. Het vereist een complex scala aan systeemveranderingen, een combinatie van technologieën die verder gaan dan het circulair maken van individuele producten, maar zich richten op het circulair maken van de hele op koolstof gebaseerde chemische industrie. Zo zijn verbeteringen in inzameling en sortering cruciaal om dit niveau van recycling te bereiken, net als wetgeving nodig die sorteerders en recyclers in staat stelt om economisch een goede marge te maken.

Cijfers over plastic

Plastics zijn in aanwezig alle facetten van ons leven: van huisvesting tot gezondheidszorg, kleding, sport, transport, voedsel, water en nog veel meer. Plastics bieden bescherming – bijvoorbeeld van snel bederfelijk voedsel – comfort en gemak voor een bescheiden prijs. Het wereldwijde gebruik van plastics bedroeg in 2021 ongeveer 390 miljoen ton per jaar. Denk daarbij aan verpakkingen (44%), de bouw (18%), de automobielsector (8%), elektronica (7%) en vele andere sectoren.

Maar vaak komen deze plastics na gebruik in het milieu terecht. Ze worden aangetroffen als zwerfvuil op het land en in het water, of als CO2, roet, microplastics en andere verontreinigingen in de lucht. Dit is een regelrechte verspilling van grondstoffen, want gebruikt plastic kan worden omgezet in nieuw plastic. Op die manier hebben we minder fossiele grondstoffen nodig, en voorkomen we zwerfvuil, afvalstort en -verbranding.

We zijn allemaal verantwoordelijk voor plastics recycling

We hebben dus allemaal een rol om de Europese recyclingdoelstellingen van 50% te halen: beleidsmakers, de recyclingindustrie en de wetenschappelijke gemeenschap. Steun vanuit de overheid is cruciaal door middel van stimulerende wetgeving en financiële prikkels. 

Over het Circular Plastics Initiative (CPI)

De noodzaak om van een lineaire naar een circulaire benadering van plastic gebruik te bewegen is duidelijker dan ooit. Hierin kan ISPT een belangrijke rol spelen. Als open innovatieplatform laten wij bedrijven uit de proces- en maakindustrie – zoals olie & gas, chemie, metaal, papier, farmacie en voeding en dranken – samenwerken met universiteiten en andere kennisinstellingen op het gebied van onderzoek, innovatie en ontwikkeling.

Het Circular Plastics Initiative (CPI) is één van onze programma’s. Hierin wordt met een zeer gedreven team gewerkt aan de toekomst van circulaire kunststoffen. CPI staat open voor meer deelnemers. Op onze LinkedIn-pagina delen we de laatste ontwikkelingen, resultaten van lopende projecten en de kansen om in te stappen in nieuwe projecten.