News | November 1, 2021

Liveblog

ISPT brengt vandaag live verslag uit vanaf de #ISPTConference2021 in Amersfoort.

De Nederlandse industrie heeft een doel: volledige verduurzaming in 2050. Hierin kan Nederland een voortrekkersrol spelen als verwerker van circulaire stromen en afnemer – en leverancier – van energie.

  • Kunnen we verduurzamen bínnen Nederland?
  • Of zijn we gedwongen om een schakel te zijn in het internationale speelveld?
  • En staat de maatschappij wel open voor een centrale rol van de industrie?

Sign up for our newsletter and get all the latest news from ISPT

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our privacy policy page.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Please select the way(s) you would like to hear from us