News | April 6, 2022

Kamerbrief over verduurzaming van industrie: een stap dichter bij een groene industriepolitiek

Het kabinet gaat principeafspraken maken met de 20 grootste industriële uitstoters van Nederland. Deze afspraken moeten er voor eind 2023 zijn, zo luidt de Kamerbrief van EZK-minister Micky Adriaansens over de verduurzaming van de industrie. Het ministerie van EZK is meteen gestart met een inventariserende vragenronde. ISPT-directeur Tjeerd Jongsma: “Deze aanpak leidt tot een betere balans tussen verantwoordelijkheid bij de overheid en bij de industrie. Wij zijn trots dat wij met het Carbon Transition Model – voor de berekening van CO2-output – kunnen bijdragen aan een goede, inhoudelijke dialoog. De grote winst: een verschuiving naar een industriepolitiek.”

“De plannen in de brief aan de Tweede Kamer laten zien dat de verduurzaming van de industrie een gezamenlijke opdracht is. In plaats van generieke maatregelen door de overheid, zoals CO2-beprijzing, gaan we maatwerkafspraken maken. Welke investeringen gaat de industrie maken om de CO2-besparing te realiseren? Dat gaat over grote investeringen en dan ga je niet over één nacht ijs. Dat EZK eerst met intentieverklaringen gaat werken, vind ik dan ook niet vreemd. Dit proces kan niet sneller.

Maar: het moet wel leiden tot concrete afspraken. Ik heb daar alle vertrouwen in. Het bedrijfsleven kan nu vanuit zijn expertise aangeven welke interventies wel en niet mogelijk zijn. De overheid kan op een goede waardevrije manier doorrekenen welke interventies leiden tot CO2-vermindering in de keten. Beide partijen komen op basis van een goede inhoudelijke dialoog naar elkaar toe.

Dat doorrekenen doet het ministerie van EZK met het Carbon Transition Model, dat ISPT met industrie en ngo’s ontwikkelde. Dit model rekent door wat de CO2-output in de keten is en of je interventie over de hele keten bijdraagt aan CO2-vermindering. Wij zijn natuurlijk enorm trots dat ISPT met het Carbon Transition Model bijdraagt aan het kunnen nemen van goede beslissingen en een goed dialoog tussen overheid en industrie.”

” We moeten bouwen aan een circulair systeem en daarmee bouwen aan de toekomst van Nederland als koploper in nieuwe technologieën”

Tjeerd Jongsma

“Volgens de Kamerbrief moeten de principeafspraken er eind 2023 liggen. Ik hoop dat er dan concrete verbouwingen van Nederlandse industrie plaatsvinden die leiden tot daadwerkelijk circulaire systemen. Het hoeft niet in één keer circulair te zijn, maar de interventies moeten wel bouwen aan een compleet circulair systeem. Want daarmee kiezen we voor langdurig duurzame oplossingen en bouwen we aan de toekomst van Nederland als koploper in nieuwe technologieën.”

Lees hier de Kamerbrief over verduurzaming van industrie

Of lees verder over het Carbon Transition Model

Sign up for our newsletter and get all the latest news from ISPT

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our privacy policy page.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Please select the way(s) you would like to hear from us