News

Ontwerp voor waterstoffabriek gaat wereld over

Share

De presentatie van het schaalmodel van de innovatieve waterstoffabriek op gigawatt-schaal kreeg veel publiciteit. Veel Nederlandse media, onder andere Change.inc, NPT, Topsector Energie en RTV Noord, schreven een mooie rapportage over het ontwerp. We zetten voor je op een rij wat zij schreven over onze geavanceerde groene-waterstoffabriek, die in 2030 operationeel kan zijn in de Nederlandse havens.

ISPT zocht afgelopen 3 jaar naar oplossingen voor de productie van groene waterstof op gigawatt-schaal. Op donderdag 20 januari 2022 presenteerde we onze bevindingen – in samenwerking met industriële partners Dow Chemical, Gasunie, Nobian, OCI, Ørsted en Yara, en kennisinstituten TNO, Imperial College London, TU/e en de Universiteit Utrecht.

Nederlandse media

In Nederlandse media is het project opgepikt door RTV Noord en Change.inc. Change Inc schrijft in het artikel Zo ziet een grote groene waterstoffabriek eruit: “ISPT laat zien dat het haalbaar én betaalbaar is.”

Ook halen zij een quote aan van Nienke Homan, board member van GH2 en voormalig gedeputeerde Klimaat voor de Provincie Groningen, die sprak tijdens het symposium: “In de afgelopen eeuw hebben we geleerd om olie en gas te gebruiken om meer welvaart voor iedereen te creëren. Maar nu moeten we een enorme switch maken en deze keer hebben we geen eeuw. Klimaatverandering dwingt ons om snel te handelen. We kunnen de deadline van 2030 halen – en die zullen we halen!”

ISPT laat zien dat het haalbaar én betaalbaar is.

Change.inc

Ook RTV Noord besteedde aandacht aan de presentatie van de fabriek. Zij laten onder andere de video zien die werd gemaakt door het projectteam. De video bevat een artist impression van het ontwerp. “Want hoe zo’n fabriek eruit moest komen te zien was tot vandaag niet bekend,” aldus RTV Noord.

In het artikel wordt verder beschreven wat er nodig is om de waterstoffabriek te realiseren. Zo somt RTV Noord de mogelijke locaties op: de Eemshaven, Rotterdam, Zeeland, Zuid-Limburg en een gebied rond het Noordzeekanaal. “Dankzij dit ontwerp weten we hoeveel ruimte nodig is voor een waterstoffabriek en met welke randvoorwaarden we rekening moeten houden,” zegt Erik van de Heijden van het Havenbedrijf Rotterdam. Sinds de oplevering van het rapport is duidelijk dat er voor de fabriek 10 hectare nodig is. Dat staat gelijk aan 15 voetbalvelden.

Naast een video presenteerde ISPT ook een VR-tour. Deze laat zien hoe een groene waterstoffabriek eruit kan zien en welke technologieën worden gebruikt.

Veelbelovend aan het ontwerp is dat de investering voor een elektrolysefabriek behapbaar is.

Petrochem

Nederlandse vakbladen over de waterstoffabriek

Ook waren er aantal Nederlandse vakbladen en -platformen die het nieuws deelden. Zo schrijft Topsector EnergieGroene waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

Industrielinqs, het platform met nieuwsupdates rondom de energietransitie, benadrukt hoe de verwachte kosten van groene waterstof aanzienlijk zijn gedaald. In 2020 leverde ISPT al een rapport aan en sindsdien zijn de geschatte kosten gehalveerd.

De verwachte totale investering is nu 730 euro per kilowatt of 1.580 euro per kilo waterstof voor de alkaline cellen. Voor PEM-cellen is dat 830 euro per kilowatt of 1.770 euro per kilo waterstof. De investering voor een GW-schaal elektrolysefabriek met alkalinecellen komt neer op zo’n 730 miljoen euro, somt Petrochem op. “Het is veelbelovend dat de investering voor een elektrolysefabriek behapbaar is,” aldus Petrochem in het nieuwsartikel.

Internationale media-aandacht voor de waterstoffabriek

Ondanks dat het symposium werd gegeven in het Nederlands, werd het project ook internationaal opgevangen. Het internationale Hydrogen Central, een website gewijd aan de ontwikkelingen op de waterstofmarkt schrijft: “Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie als CO2- en fossielvrije energiedrager, grondstof en brandstof.” Maar om aan de grote energievraag van zowel industrie als transport te voldoen, moet waterstof op grote schaal geproduceerd worden. Huidige faciliteiten hebben momenteel capaciteit van 1 megawatt. Dat terwijl we gigawatt nodig hebben. En wel vóór 2030.

Volgens FuellCellWorks, een digitaal newsplatform waar voornamelijk updates over waterstoftechnologie worden geplaatst, toont het GigaWatt-project aan dat groene waterstof nu echt binnen handbereik ligt.