News | August 12, 2014

Interview Tjeerd Jongsma: Procestechnologie moet duurzaamheid gaan realiseren

De procestechnologie heeft de taak om duurzaamheid naar daadwerkelijke acties te vertalen.
“Duurzaamheid biedt enorm veel kansen. Het grootste deel van de Nederlandse procesindustrie is opgezet toen energie quasi niks kostte. Deels door nieuwe investeringen, deels door je assets beter te gebruiken, kun je vandaag de dag de kostprijs verlagen en tegelijkertijd duurzamer werken”, zegt Tjeerd Jongsma, directeur van ISPT. Het hele interview leest u hier.

Sign up for our newsletter and get all the latest news from ISPT

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our privacy policy page.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Please select the way(s) you would like to hear from us