News

Groningse investeringssteun voor procesindustrie en procesinnovatie

Share

Vanaf 15 oktober a.s. kunnen bedrijven investeringssteun aanvragen voor projecten in de Eemsregio en de campus de Zernike campus van de Rijksuniversiteit Groningen. De investeringssteun kan oplopen tot 15% met een maximaal bedrag per project van € 7,5 miljoen.

De subsidie is onder meer bedoeld voor nieuwe bedrijfsactiviteiten (vestigingsprojecten) maar ook voor uitbreiding van bestaande bedrijvigheid. Daarnaast is er uitdrukkelijk ruimte voor financiële steun voor break-through proces- en scheidingstechnologieën en de daarmee samenhangende investeringskosten.

Meer informatie is verkrijgbaar via: www.snn.eu of via www.topchemie.n