Events | May 28, 2020

Industrie in Gesprek III: Infrastructuur voor de energietransitie (Dutch)

Hoe ziet de infrastructuur voor de Nederlandse industrie van de toekomst eruit?

Donderdag 28 mei om 15u00

Industrie in Gesprek - Windmolens landschap

Een belangrijke voorwaarde voor de energietransitie van de Nederlandse industrie is een infrastructuur die de uitrol van nieuwe technologieën ondersteunt. De Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (Tiki) bracht op 13 mei een advies hierover uit aan de minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes.

Conclusie: Nederland heeft een hele goede basis voor de infrastructuur die de industrie nodig heeft om grote duurzaamheidsstappen te kunnen maken.

Maar knelpunten zijn er ook. Waar liggen deze? En wat zien we als belangrijke kansen en prioriteiten om de industrie in haar transitieopgave succesvol te ondersteunen?

Dit en meer staat centraal tijdens de derde online paneldiscussie Industrie in Gesprek. Deze keer met panelleden Carolien Gehrels (ARCADIS), Ulco Vermeulen (Gasunie) en Tjeerd Jongsma (ISPT).

Registreer je nu.

Moderator

Andreas ten Cate

ISPT Team - Andreas ten Cate ©marc van der kort

Andreas ten Cate is Programma Directeur Systeem Integratie bij het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT). Naast zijn rol als Programma Directeur bij ISPT is Andreas actief binnen het TKI Energie & Industrie als programma manager Industriële Elektrificatie.

Panelleden

Ulco Vermeulen

Gasunie

Carolien Gehrels

ARCADIS

ISPT Team - Tjeerd Jongsma ©marc van der kort

Tjeerd Jongsma

ISPT

Sign up for our newsletter and get all the latest news from ISPT

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our privacy policy page.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Please select the way(s) you would like to hear from us