Events | November 3, 2020

AI Tech in a Day

AI en andere technologieën in de praktijk binnen Energy & Industry

3 november, 9:00-11:30

Samen met de AI coalitie organiseert ISPT dit interactieve event waarin de deelnemer wordt meegenomen in de wereld van AI en andere sleuteltechnologieën. Wat is er allemaal beschikbaar en wat is relevant voor je eigen sector of organisatie?

Nieuwe technologieën, zoals Artificiële Intelligentie (AI), transformeren de manier waarop we leven en werken. Ook binnen de sectoren energie en industrie speelt de digitale revolutie zich af. Maar waar staan we nu eigenlijk binnen deze sectoren? Wat betekent deze digitale revolutie voor de sector? En wat betekent het voor uw organisatie, en nog belangrijker voor uzelf en uw medewerkers? Wat zijn kansen en wat zijn uitdagingen?

Tijdens Tech in a Day nemen we je graag mee in deze digitale revolutie, en belichten we van diverse kanten wat dit voor jou en je organisatie betekent. Aan de hand van concrete voorbeelden schetsen we de mogelijkheden en kansen, en bespreken we hoe je je hierop kunt voorbereiden. Door middel van diverse workshops gaan we in op thema’s zoals de acceptatie van AI, de potentiële risico’s van AI, en Learning Communities. In elke workshop worden voorbeelden en use cases gebruikt die specifiek van toepassing zijn op de sectoren Energy & Industry.

Nieuwsgierig naar de inhoud van de diverse workshops? Het volledige programma wordt in de tweede week van oktober gepubliceerd via de website van de Nederlandse AI Coalitie.

Programma

09:30 – 10:30 | Talkshow ‘Digitalisering binnen Energy & Industry’
10:40 – 11:30 | Workshops

Workshop 1: Accepatie van AI; verantwoord innoveren in de proces industrie (door Mira Vegter & Renate Wesselink)

Alhoewel er talloze kansen liggen op het gebied van nieuwe technologie, liggen de zorgen vooral aan de sociale kant van deze innovaties. Binnen de procesindustrie ligt de zorg met op de veranderende inhoud van het werk. Er wordt van werknemers verwacht dat ze meebewegen met technologische innovaties, of dat nu een emailprogramma is of een nieuwe app. De aanname wordt gedaan dat operators en hun managers zich met voldoende uitleg zullen aanpassen, maar dat is lang niet altijd het geval. In deze workshop praten we niet alleen met elkaar over drempels voor innovatie; maar wisselen we ervaringen uit. Ben je op de hoogte van wat er speelt op de werkvloer? Wie neem je mee in het innovatieproces? En hoe doe je dat?

Workshop 2: In dialoog over de potentiële risico’s van AI (door Christa de Ruyter)

Bijna ongemerkt vindt er momenteel een ongekende revolutie plaats: de ontwikkeling en toepassing van AI. AI zal grote doorbraken in onze samenleving brengen, die onze welvaart en ons welzijn naar een geheel nieuw niveau kunnen brengen. Het verhaal is echter niet alleen helder en stralend. De introductie van AI brengt ook tal van risico’s met zich mee. Het doel van dit eenvoudige dialoogspel is de bewustwording van de potentiële risico’s die verbonden zijn aan de introductie van AI. Wij willen een open discussie over deze risico’s faciliteren. Het spel nodigt u uit om na te denken over de potentiële risico’s en te brainstormen over manieren om met deze risico’s om te gaan.

Workshop 3: Learning Communities: de (meer)waarde van samenwerken voor innoveren, leren & werken. The Green Village als voorbeeld (door Marsha Wagner en René Montenarie)

In deze workshop wordt het concept van learning communities nader toegelicht en gepositioneerd binnen de maatschappelijke opdracht ten aanzien van Energy & Industry. The Green Village (living lab for sustainable innovation) vertelt hoe zij bijdragen aan dit vraagstuk door hun lab door te ontwikkelen tot learning community. Tijdens deze workshop komt u te weten waarom de snelheid van innoveren afhangt van competentieontwikkeling en hoe het samenwerken in learning communities helpt tempo te maken en te houden.

Workshop 4: Bouw je eerste AI model (door Alex Dowdalls)

In deze AI workshop, nemen we u mee in de wereld van data, algoritmes en AI. Neem uw laptop mee en laat u begeleiden in het maken van uw eerste AI model!

Let op: je meldt je aan voor het volledige programma. Tijdens de talkshow worden de diverse workshops nader toegelicht en kunt u aansluiten bij de workshop naar uw keuze.

Sign up for our newsletter and get all the latest news from ISPT

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our privacy policy page.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Please select the way(s) you would like to hear from us