de wereld in 2050 door de ogen van de volgende generatie
News

Column: Nederland in 2050 door de ogen van de volgende generatie

Share

Stel je eens voor, een Nederland dat niet alleen bekend staat om zijn windmolens en tulpen, maar ook als lichtend voorbeeld van duurzaamheid en innovatie. Een land waar elke stad, elk dorp, is doordrongen van groene daken en muren, waar openbare ruimtes niet alleen ontmoetingsplaatsen zijn, maar ook ecosystemen die biodiversiteit ondersteunen en lokale voedselproductie bevorderen.

Een openingscolumn door Laura de Vries

In deze toekomst zijn onze huizen en kantoren meer dan structuren; het zijn levende entiteiten, gevoed door de kracht van de zon en de wind, die energie teruggeven aan het net en harmonieus opgaan in het landschap. De straten zijn gevuld met schoon vervoer, de lucht is zuiver, en het water in onze grachten is zo helder dat je tot op de bodem kunt kijken.

De industriële gebieden van ons land zijn getransformeerd tot kringlopen van innovatie, waar afval niet bestaat, maar een grondstof is voor het volgende productieproces. Onze havens, waaronder de trotse haven van Rotterdam, zijn de poorten naar een nieuwe wereldhandel, gebaseerd op het uitwisselen van duurzame goederen en technologieën.

Stel je eens voor dat elke aankoop die je doet, elke dienst die je gebruikt, een positieve impact heeft op het milieu. Een wereld waarin producten niet alleen worden beoordeeld op hun prijs of kwaliteit, maar ook op hun levenscyclus, de manier waarop ze zijn geproduceerd en hun vermogen om aan het einde van hun leven opnieuw te worden gebruikt of gerecycled. Dit is geen verre droom, maar een haalbare realiteit, mogelijk gemaakt door de principes van de circulaire economie.

Stel je eens voor dat met een simpele scan van een QR-code, je het volledige verhaal achter een product kunt kennen – van de oorsprong van de materialen tot de arbeidsomstandigheden waaronder het is gemaakt. Dit niveau van inzicht stelt ons in staat bewuste keuzes te maken, keuzes die in lijn liggen met onze waarden en idealen.

Stel je de kracht van een gemeenschap eens voor waarin bedrijven innoveren met respect voor zowel de planeet als de mensen die erop leven, waar overheden beleid en kaders scheppen die duurzaamheid bevorderen, waar kennisinstellingen de grenzen verleggen van wat mogelijk is door onderzoek en ontwikkeling, en waar burgers, gewapend met kennis en middelen, bewuste keuzes maken die onze wereld ten goede komen.

Deze toekomst is mogelijk als we onze krachten bundelen, als we over sectoren en disciplines heen kijken en de handen ineenslaan. Het vraagt om openheid, om het delen van kennis en ervaringen, en om het samen creëren van oplossingen die onze gedeelde uitdagingen aanpakken. In deze reis naar een duurzame toekomst is samenwerking essentieel. Elk van ons, of we nu deel uitmaken van de overheid, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen of burgerbewegingen, speelt een unieke rol in dit grootse mozaïek van verandering. Onze individuele acties, hoe klein ook, vormen samen een krachtig geheel dat in staat is om echte vooruitgang te boeken.

En stel je voor dat Nederland op deze manier niet alleen zijn eigen toekomst verandert, maar als een inspiratiebron zal dienen voor de rest van de wereld.

Laura is klimaatambassadeur voor Nederland en Europa, directeur bij JongRES en senior beleidsmedewerker bij Ministerie van EZK.

Laura de Vries opende de joint ISPT & PoR Conference ’24 met een oproep aan alle aanwezigen in de zaal. Dat deed zij namens de jonge generatie.